Ponzo spoorwegillusie

Welke pijl is langer? Welke cirkel is groter? Welke lijn op de treinrails is langer?

Ondanks dat je verschillen lijkt waar te nemen, zijn de pijlen, cirkels en lijnen in bovenstaande figuren zijn even lang.

Hoe werkt de Ponzo illusie?

De Ponzo illusie, ook wel spoorwegillusie genoemd, treedt op als onze waarneming wordt 'bedrogen' door informatie uit de context te misbruiken. We weten uit ervaring dat de verder weg geplaatste voorwerpen kleiner zouden moeten lijken dan dichterbij geplaatste. Dit wordt bevestigd door het feit dat uit onderzoek is gebleken dat Zulu's in Afrika geen verschil waarnemen in de figuren. Dit wordt verklaard door het feit dat in hun natuurlijke omgeving veel minder rechthoekhoekige vormen voorkomen en niet gewend zijn dieptes in te schatten die gerelateerd zijn aan dit soort vormen. De context die zij hebben is daarom compleet anders.